Veiligheid en Gedrag

VV Bargeres, DZOH en SC Erica

BDE heeft veiligheid en gedrag hoog in het vaandel staan. Ons beleid is erop gericht preventieve en, indien nodig, correctieve maatregelen te nemen. In de submenu’s vindt u het volledige veiligheids- en gedragsbeleid. Het meldingsformulier kunt u onderstaand downloaden en invullen.

BDE heeft een gedragscode waar alle leden, vrijwilligers en bezoekers zich aan dienen te houden: 

  • Wij gaan (in woord en daad) met respect met elkaar om
  • Wij spelen voetbal volgens de regels en accepteren en respecteren de autoriteit van de scheidsrechter
  • Wij gaan respectvol om met andermans eigendommen
  • Wij houden ons aan het kantine-reglement van de moedervereniging
  • Wij zijn gastvrouw bij thuiswedstrijden en gedragen ons als gast bij uitwedstrijden
  • Wij spreken een ander aan op zijn gedrag indien dat gedrag de vereniging of een derde schaadt en wij accepteren het als wij zelf (op een correcte manier) worden aangesproken op ons gedrag
  • Wij melden overtredingen van de gedragscode bij het dagelijks bestuur (secretaris)
  • Wij houden ons aan de afspraken die we met elkaar maken.
  • Wij verwachten van de bezoekers aan BDE en de moederverenigingen dat zij zich correct en sportief gedragen

Is er een situatie waarvan u denkt dat deze niet strookt met onze gedragscode? Meldt u dit dan aan de secretaris van de vereniging. Zij checkt de melding op ontvankelijkheid en vervolgt de procedure. U kunt dit doen per e-mail aan chakheb-boven@ziggo.nl of bestuur@svobde.nl of direct het meldingsformulier (koppeling naar het formulier) invullen en opsturen.

Zoals in vele gevallen geldt: wij signaleren veel, maar niet alles. Alleen met uw hulp kunnen wij ervoor zorgen dat BDE een plezierige en veilige omgeving is en blijft.

Wil je iets melden, dat kan via onderstaand formulier:

Meldformulier BDE